Konstrukcja plotki z Winylu na plot i furtę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu gminie poza kilkoma wypadkami.

Konstrukcja sztachety plastykowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Ploty Winylowe na plot i bramę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane miedzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot z PCV na plot i furtkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji oraz planowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania sztachety Winylowe na plot i bramkę ze sztachetek potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak zamierzane ploty z PCV na plot i furtę sztachetowa jest nieadekwatne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku gdy projektowane balaski PVC na plot i bramkę ogrodzeniowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements